۲۳ : ۲۴  -  ۱۴۰۲ / ۰۱ /۲۸ - 2023 April 17
تحریریه صنعت ماشین

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

صنعت ماشین: صبح امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ وزیر صمت با حضور در سایت جدید مگاموتور سایپا ضمن بازدید از خط تولید موتور جدید ME16 از پروژه P90 نیز رونمایی کرد.
تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا

تصاویر/ رونمایی ال 90 ایرانی محصول سایپا
نظر شما