۰۸ : ۱۳  -  ۱۴۰۲ / ۰۸ /۲۹ - 2023 November 20

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 29 آبان 1402

صنعت ماشین: صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 29 آبان 1402 در صنعت ماشین منتشر شد.

به گزارش صنعت ماشین ؛ صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 29 آبان 1402 به شرح زیر است:

نظر شما