۱۷ : ۳۰  -  ۱۴۰۲ / ۰۳ /۱۰ - 2023 May 31
تحریریه صنعت ماشین

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

صنعت ماشین: همزمان با سالروز ولادت امام رضا در هلدینگ رایزکو شرکت هوراند پلاستیک در نقطه صفر مرزی خط لوله های فلزی ترمز افتتاح شد.
تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز

تصاویر/ افتتاح خط تولید لوله های فلزی ترمز
عناوین دیگر
نظر شما