۰۳ : ۱۷  -  ۱۴۰۱ / ۰۹ /۰۴ - 2022 November 25
تحریریه صنعت ماشین
صنعت ماشین: شانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان از سوم تا ششم آذر ۱۴۰۱ میزبان بزرگترین تولیدکنندگان صنعت خودرو ایران است. در این نمایشگاه، خودروسازان بزرگ کشور در بخش خصوصی به معرفی جدیدترین محصولات خود پرداختند.
تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان
تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

تصاویر/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: