۱۹ : ۱۰  -  ۱۴۰۱ / ۰۶ /۲۱ - 2022 September 12
تحریریه صنعت ماشین
صنعت ماشین: شرکت قطعه سازی کروز با هدف نشان دادن اقدامات صورت گرفته در زمینه داخلی سازی قطعات از هفته گذشته اقدام به برگزاری نمایشگاه توانمندی و داخلی سازی قطعات خودرو در دفتر مرکزی خود در کیلومتر 11 کرده که این نمایشگاه 20 شهریور 1401 خاتمه یافت.
تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان

تصاویر/ نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان
عناوین دیگر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: