کد خبر: ۴۷۱۵۹
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
نویسنده:  
صنعت ماشین: براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی تعیین خواهد شد و بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودرو را تایید کند.
به گزارش صنعت ماشین،  براساس مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالا‌های اساسی و ضروری تعیین خواهد شد.
 
طبق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تأییـد منشـأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، از الزامات اساسی در ضوابط واردات خودرو خواهد بود.
 
بر همین اساس، به منظور جلوگیری از دپوی خودرو در بنادر، از ورود خودرو به مرز‌های جغرافیایی کشور قبل از طـی مراحل قانونی از جمله تعیین سقف و نحوه تخصیص ارز واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی انجام می‌شود، جلوگیری خواهـد شد.
 
همچنین بر اساس این قانون، سقف ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص ارز موردنیاز برای واردات خودرو، با رعایت اولویت تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسـی و ضروری از سوی بانک مرکـزی تعییــن خواهد شد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: